مسابقات COE ۲۰۱۲ اسپانیا

مسابقات COE ۲۰۱۲ اسپانیا - قناری فری - قسمت اول

نژادهایی که در این قسمت نمایش داده میشوند:

Parisian Frill - AGI - Padovano Corona - Padovano Consort

 

مسابقات COE ۲۰۱۲ اسپانیا - قناری فری - قسمت دوم

نژادهایی که در این قسمت نمایش داده میشوند:

North Frill - Mehringer - South Frill - Swiss Frill

 

مسابقات COE ۲۰۱۲ اسپانیا - قناریهای رنگی فائو


/ 0 نظر / 19 بازدید