سالن پرورش قناری متعلق به Francisco Munoz Carreras در کشور اسپانیا

سالن پرورش قناری متعلق به Francisco Munoz Carreras در کشور اسپانیا

پرورش تخصصی نژاد رنگی اوپال ( Opal )

2نمونه اوپال نقره ای Agata Opal Blanco

Agata Opal Blanco 03 - 1º premio individual Nacional COE Almería 2012, 93 puntos, propiedad de José Manuel Romero Barroso

Agata Opal Blanco

/ 1 نظر / 142 بازدید
ممد

عالی ممنون