قهرمانان هفدهمین دوره مسابقات انجمن Andalucia Fuengirola در سال ۲۰۱۲ - قسمت سوم

قهرمانان هفدهمین دوره مسابقات انجمن Andalucía Fuengirola در سال ۲۰۱۲

قسمت سوم

در این قسمت به ترتیب قناریهای رنگی زیر را مشاهده خواهیم کرد:

1.Bruno Amarillo Mosaico

2.Agata Amarillo Mosaico

3.Negro Rojo Nevado o Intenso

4.Bruno Rojo Nevado o Intenso

5.Agata Rojo Nevado o Intenso

6.Negro Rojo Mosaico

7.Bruno Rojo Mosaico

8.Agata Rojo Mosaico

امیدوارم برای شروع آشنایی تخصصی با گروه قناریهای رنگی مفید واقع شود.

/ 0 نظر / 37 بازدید