متن دلخواه شما
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
 
۱۳٩٤/٩/۱۱ :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
عید نوروز مبارک باد :: ۱۳٩٤/۱/۱
حلقه 2015 :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۳
عکس زیبایی از قناری رسمی سوپر :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٢
مقاله ی معرفی قناری رسمی بلند ایرانی :: ۱۳٩۳/٩/۱٤
مسابقه کشوری 2014 در کشور اسپانیا ( COE 2014 ) :: ۱۳٩۳/٩/۸
ملادو تنریفه - Melado Tenerife :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
فری پاریسی - Parisian Frill :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
اسکات فنسی - Scotch Fancy :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
لارگوت اسپانیایی - Spanish Llaguet :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
آواز خواندن قناری واتراسلگر :: ۱۳٩۳/٦/٢٦
مسابقه جهانی 2013 - قسمت چهارم :: ۱۳٩۳/٦/٢٤
آواز خواندن رولر هارز - Roller Harz Singing :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
فری پاریسی - Parisian Frill :: ۱۳٩۳/٦/۱٤
مسابقه جهانی 2013 - قسمت سوم در 2پارت :: ۱۳٩۳/٥/٢٩
مسابقه جهانی 2013 - قسمت دوم :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
مسابقه جهانی 2013 - قسمت اول :: ۱۳٩۳/٥/٢٤
سالن پرورش قناری canary saloon - قسمت چهارم :: ۱۳٩۳/٥/٢٢
تلقیح مصنوعی :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
حاصل رنگ جفت ها و توضیح از مبحث رنگ ها :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
سالن پرورش قناری canary saloon - قسمت سوم :: ۱۳٩۳/٥/۱٧
سالن پرورش قناری canary saloon - قسمت دوم :: ۱۳٩۳/٥/۱٥
سالن پرورش قناری canary saloon - قسمت اول :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
استاندارد جیبر ایتالیایی - Gibber Italicus Standard :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
استاندارد جیبوسو اسپانیایی - Spanish Giboso Standard :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
قهرمانان هفدهمین دوره مسابقات انجمن Andalucia Fuengirola در سال ۲۰۱۲ - قسمت سوم :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
استاندارد ملادو تنریفه - Melado Tenerife Standard :: ۱۳٩۳/٢/۱٥
ژنتیک قناری - canary genetics :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
بیماری پرووانتریکولیت یا مگاباکتریوز :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
ساختار پر - Feather structure :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
ریخت شناسی قناری - Canary Morphology :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
مسابقات COE ۲۰۱۲ اسپانیا :: ۱۳٩۳/٢/٩
استاندارد جیبر ایتالیایی - Gibber Italicus Standard :: ۱۳٩۳/٢/٥
استاندارد جیبوسو اسپانیایی - Spanish Giboso Standard :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
فاصله غیر طبیعی پاها در جوجه :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
قهرمانان هفدهمین دوره مسابقات انجمن Andalucia Fuengirola در سال ۲۰۱۲ - قسمت دوم :: ۱۳٩۳/۱/۱٢
قهرمانان هفدهمین دوره مسابقات انجمن Andalucia Fuengirola در سال ۲۰۱۲ - قسمت اول :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
مسابقات قناریهای با فرم بدنی خاص در کشور اسپانیا :: ۱۳٩۳/۱/٦
*سال نو مبارک* :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
سالن پرورش قناری متعلق به Francisco Munoz Carreras در کشور اسپانیا :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
سالن پرورش قناری متعلق به Paco Ibi در کشور اسپانیا قسمت چهارم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
آموزش طریقه کوتاه کردن پر پس قناری :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
سالن پرورش قناری متعلق به Paco Ibi در کشور اسپانیا قسمت سوم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
سالن پرورش قناری متعلق به Paco Ibi در کشور اسپانیا قسمت دوم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
سالن پرورش قناری متعلق به Paco Ibi در کشور اسپانیا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
سالن پرورش قناری متعلق به Paco Ibi در کشور اسپانیا قسمت اول :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
شکل گیری جوجه قناری در تخم طی ۱۴ روز - ♥ عشق و زندگی ♥ :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
تلاش جوجه قناری برای ببرون آمدن از تخم متعلق به سعید نیک زاد :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
جیبوسو اسپانیایی - Giboso Espanol :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
سالن پرورش قناری - Canary Saloon :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
استاندارد نژاد بوسو بلژیکی - BOSSU BELGIAN STANDARD :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
جیبر ایتالیایی - Gibber Italicus :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
گلاستر - Gloster :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
گلاستر - Gloster :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
جیبوسو اسپانیایی - Giboso Espanol :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
آواز خواندن آواز خوان آمریکایی - American Singer Singinig :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
آواز خواندن تیمبرادو - Timbrado Singing :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
نورویچ - Norwich :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
فری پاریسی - Parisian Frill :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
جوجه قناری متعلق به سعید نیک زاد :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
فایف فنسی - Fife Fancy :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
فری غول پیکر ایتالیایی - AGI Frill :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
فری غول پیکر ایتالیایی - AGI Frill :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
آوازخواندن واتر اسلگر - Water Slager singing :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
آوازخواندن یورک سفید - White Yorkshire Singing :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
تاریخچه مختصر قناری :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤